Binh House

Thông tin dự án:

  • Dự án : Binh House
  • Địa điểm: Đà Nẵng
  • Diện tích đát: 75m2
  • Thiết kế: Econs Architecture