Vai trò quan trọng của phần thô đối với nhà ở

Phần xây thô đóng vai trò vô cùng quan trọng trong tất cả các công trình xây dựng. Để có một công trình chất lượng, có tuổi thọ cao, phần xây thô phải được đặt lên hàng đầu. Trong xây dựng, công trình sẽ được chia thành 2 phần: phần xây thô và phần hoàn thiện. Mỗi phần đóng một vai trò riêng, nhưng để làm tiền đề tốt cho phần hoàn thiện, phần xây thô phải đảm bảo không có lỗi và hỗ trợ tốt nhất cho việc tiết kiệm chi phí cũng như thời gian cho các hạng mục còn lại.