Hướng dẫn quản trị website

Bảng Báo giá

Hướng dẫn thao tác với Table- Các Trang bảng báo giá

A – Tạo bảng

B1: Tạo mới bảng từ file excel có sẵn. Table Press / Add New Table

B2: Chọn thẻ Import

B3: Chọn File excel. Giữ nguyên các cài đặt còn lại. Chọn Import

B4: Bảng hiện có được Import. Sau đó đặt tên cho bảng .

B5 : Chọn lưu bảng

B1: Vào "Tất Cả Các Trang" trong DashBoard.

B2: Chọn Trang Báo Giá tương ứng và chọn "Sửa với Elementor".

B3: Chọn nút Edit vào bảng báo giá như hình

B4: Cột bên trái, Trong Table ID chọn Bảng Báo Giá tương ứng sau đó Lưu bằng nút Cập Nhật

B1 : Chọn Table Press / All Table

B2 : Chọn Edit bảng muốn chỉnh sửa

B3 : Bảng muốn chỉnh sửa mặc định như ảnh dưới

B4 : Chỉnh sửa nội dung thêm hàng và thêm cột như ảnh dưới

 

B5: Xóa cột/hàng thì chọn cột/hàng tương ứng và chọn Delete

 

B6: In đậm bằng cách thêm <strong> NỘI DUNG </strong>.

B7: Sau khi chỉnh sửa xong thì bấm lưu bảng

 

MẪU NHÀ ĐẸP - Trang Chủ

Hướng dẫn chỉnh sửa Mẫu Nhà Đẹp Trên Trang Chủ

B1: Vào Template. Chọn dự án có tiêu đề [Mẫu Nhà Đẹp]…. để Nhân đôi

B2:Sau khi nhân đôi sẽ hiện ra một bản nháp. Chọn “Sửa Nhanh”

B3: Trong bản sửa nhanh, Thay đổi tiêu đề của dự án . Đổi Trạng thái thành “Đã Xuất Bản” sau đó chọn Lưu

B4: Sau khi Lưu, chọn “Sửa Với Elementor”

B5: Trong màn hình sửa Elementor, Chọn Sửa Image Gallery như ảnh dưới

B6: Chọn hình ảnh đã được chọn, sau đó xóa ảnh có sẵn và upload ảnh tương ứng với dự án đang thao tác. Sau đó nhấnCập Nhật

B1: Ở Trang Chủ chọn “Sửa với Elementor”. Sau đó ở Ô Mẫu Nhà Đẹp chọn nút Edit  Tabs như ở bên dưới

B2 :  Ở cột bên trái, Nhân đôi 1 dự án có sẵn bằng biểu tượng như hình ở dưới

B3: Thay ảnh đại diện của dự án trên trang chủ, Tên dự án và chọn mẫu dự án tương ứng như làm ở phần đầu tiên. Sau đó bấm Cập Nhật

OTHER

Các chỉnh sửa khác

B1 : Trong Dashboard, chọn Bài Viết / Viết Bài Mới

B2 : Trong của sổ đăng bài viết mới, thay đổi tiêu đề dự án. Thêm nội dung dự án

B3: Để chèn ảnh thì trỏ con trỏ tới vị trí muốn chèn ảnh trong phần nội dung. Sau đó chọn Thêm Media để thêm ảnh vào bài viết

B4:Chọn chuyên mục cho nhóm bài viết tương ứng. Chọn Ảnh đại diện cho bài viết. Sua đó lưu bài viết

B5: Để xem bài viết thì chọn Xem Bài Viết ở trên cùng

B6: Muốn chỉnh sửa bài viết đã có sẵn thì chọn “Tất cả bài viết” / Sau đó chọn dự án tương ứng và chọn nút Chỉnh Sửa để sửa bài.

B1 : Ở Trang chủ chọn Sửa với Elementor

B2 : Kéo tới phần VIDEO XÂY DỰNG cuối bài chọn “Sửa Video Playlist”

B3: Ở cột bên trái, Để sửa một video chọn 1 tab video cần sửa. Sau đó thay đổi phần link Youtube của video, tiêu đề video và ảnh đại diện video. Video khác cũng tương tự. Cuối cùng bấm Cập Nhật.

B1 : Trên Trang chủ chọn Sửa với Elementor

B2: Kéo xuống phần Khách Hàng Nhận Xét, chọn “Sửa Testimonial Carousel”

B3: Ở cột sửa, chèn nội dung nhận xét tương ứng cũng như ảnh khách hàng, Tên và Chức Danh của Khách Hàng. Sau đó bấm Cập Nhật

B1: Trong Dashboard chọn biểu tượng như bên dưới

B2: Chọn vào xóa toàn bộ để xóa “Bộ nhớ tạm” của web. Lưu ý: phần này chỉ xóa bộ nhớ tạm nên không hoàn toàn ảnh hưởng gì tới thiết kế hoặc nội dung đã đăng trên web